Contact

Poster Museum at WIlanow

St. Kostki Potockiego 10/16 street

PL - 02-958 Warsaw
 

Tel.: +48 22 858 24 37

Tel/Fax: +48 22 842 26 06 (102)
 

E-mail: