Katalog

Ceny katalogów:

 

Katalog 23. MBP: 100 PLN (uczestnicy 80 PLN)

Katalog 22. MBP: 70 PLN

Katalog 21. MBP: 65 PLN

Katalog 20. MBP: 50 PLN

Katalog 19. MBP: wyczerpany

Katalog 18. MBP: 50 PLN

 

Jak kupić katalog Międzynarodowego Biennale Plaktu?

Zamówienia będą realizowane po wpłynięciu odpowiednich kwot na konto:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

PKO BP XV o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa

Numer konta: 25 1020 1156 0000 7802 00 13 59 47 swift: BPKOPLPW

Czeki będą realizowane na koszt kupującego.

Wszystkie opłaty bankowe ponosi kupujący.

Po dokonaniu wpłaty uprzejmie prosimy o przesłanie na adres nazwiska osoby zamawiającej, potwierdzenia przelewu oraz dokładnego adresu, na który przesyłka ma być dostarczona.