Partnerzy

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w dzisiejszymkształcie jest spadkobierczynią powołanej do życiaw 1904 roku Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych.Pierwotnie uczelnia prywatna, została upaństwowionaw 1923, zaś w 1934 roku zyskała status akademicki. Jejówczesny program wyznaczył aktualne do dziś cele.Łączył w harmonijny sposób studia w zakresie klasycznychdyscyplin artystycznych – malarstwa, rzeźbyi grafiki , z dyscyplinami sztuki stosowanej, mającymisłużyć odrodzeniu w wolnej Polsce rzemiosła i przemysłuartystycznego. Z grona studentów i wykładowcówuczelni wywodzili się członkowie ważnych w polskimżyciu artystycznym międzywojnia ugrupowań BractwaŚw. Łukasza , Szkoły Warszawskiej, Rytmu, Ładu, Rytui awangardowego Bloku. Reaktywowana w 1945 rokuuczelnia pięć lat później została połączona z PaństwowąWyższą Szkołą Sztuk Plastycznych im. CyprianaKamila Norwida.

 

Na strukturę dzisiejszej Akademii składa się dziewięćwydziałów – Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacjii Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz,Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii oraz Zarządzania Kulturą Wizualną. Istotną rolę kulturotwórczą pełnią: Biblioteka Główna,z księgozbiorem, Muzeum ASP, gromadzące, opracowującei udostępniające dzieła sztuki, szczególnieautorstwa artystów związanych z dawną i dzisiejsząuczelnią, oraz Archiwum. Prezentacja bieżącego dorobkuartystycznego pedagogów i studentów odbywa się w kilkugaleriach: Salonie Akademii, Galerii Aula, Galerii Styk, Turbo Galerii oraz w galeriiSpokojna 15.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest jedną z największychw Polsce uczelni artystycznych. Współpracuje z wieloma zagranicznymiplacówkami naukowo-dydaktycznymi. Bierze aktywny udziałw programach międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Organizujedwie duże imprezy cykliczne: Międzynarodowe TriennaleSztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza IMPRINT oraz dorocznąwystawę Coming Out – najlepsze dyplomy ASP w Warszawie. Absolwencii pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie są częstopostrzegani jako najwybitniejsi w kraju artyści w swych dziedzinach,zyskując nierzadko międzynarodową renomę.
 

STGU

STGU powstało w 2004 roku. Ideą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jest obrona niezależności twórczej projektantów,  prawideł i reguł rzetelnego, profesjonalnego designu oraz prestiżu zawodu grafika. Stowarzyszenie pragnie przyczynić się do powstania aktywnego środowiska, które stworzy wspólną płaszczyznę do wymiany myśli i doświadczeń, reprezentowania poglądów i koncepcji nad grafiką użytkową. Środowiska, które umożliwi integrację grafików, krytyków, społeczeństwa i biznesu, stworzy sprzyjające warunki do nauki i rozwoju. Pragnie szerzyć świadomość „dobrego projektowania” i potrzebę inwestycji w profesjonalny design jako praktyczne narzędzie zarządzania marką i strategią firmy. Skupia najlepszych projektantów graficznych w Polsce, współpracuje z wieloma instytucjami, firmami i mediami.