Rada Programowa

Dyrekcja Muzeum Narodowego powołała nowy skład Rady Programowej 24. Międzynarodowego Biennale Plakatu. W jej skład wchodzą: prof. Maciej Buszewicz, Justyna Czerniakowska, Magdalena Frankowska, dr Agnieszka Jacobson, dr Dawid Korzekwa, Grzegorz Laszuk, prof. Lech Majewski, Marcin Rutkiewicz, prof. Zdzisław Schubert, dr Agnieszka Szewczyk, Agata Szydłowska, Bogna Świątkowska, Rene Wawrzkiewicz, dr Marcin Władyka oraz dr Piotr Rypson, który został wybrany na przewodniczącego Rady.